Valtioneuvoston asetus LVM/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Rita Linna, p. 029 5342559

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta. Avustuksen tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, sekä osaltaan mahdollistaa Suomesta ja Suomeen liikennöivien varustamoiden toimintakyky. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset avustuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista selvityksistä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen meriliikenteen tukemisesta (RV)

Vaikutukset

Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa valtionavustukselle on varattu 24,8 miljoonan euron määräraha momentille 31.20.51 (avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhteensä enintään 24 700 000 euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ja lisäksi sen verran kuin 100 000 eurosta mahdollisesti jää käyttämättä, tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.