Tehtävän päättyminen UM/2020/118

« Tasavallan presidentin esittely 6.8.2020 13.30

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän ja ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Lähetystöneuvos Soile Kauranen, p. 029 5350194
Asia
a) Pretorian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kari Alangon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2020 b) Ulkoasiainneuvos Seija Toron ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän (Länsi-Afrikka) päättyminen 31.8.2020
Esitys
Tasavallan presidentti määrää ulkoasiainneuvos Kari Alangon edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2020 sekä ulkoasiainneuvos Seija Toron ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättymään 31.8.2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.