Tehtävän päättyminen UM/2020/118

« Tasavallan presidentin esittely 6.8.2020 13.30

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän ja ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Soile Kauranen, p. 029 5350194

Asia

a) Pretorian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kari Alangon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2020 b) Ulkoasiainneuvos Seija Toron ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän (Länsi-Afrikka) päättyminen 31.8.2020

Esitys

Tasavallan presidentti määrää ulkoasiainneuvos Kari Alangon edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2020 sekä ulkoasiainneuvos Seija Toron ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättymään 31.8.2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.