Valtioneuvoston asetus SM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos p.029 5488569
Asia
Poliisin hallinnosta annettuun asetukseen ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka liittyvät poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivallan siirtämiseen sisäministeriöltä Poliisihallitukselle. Asetusmuutos liittyy poliisin hallinnosta annetun lain muuttamiseen (HE 63/2020 vp, EV 67/2020 vp), joka tulee voimaan 1.9.2020. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen muutoksilla toteutettaisiin poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaan liitännäisten virkamiesoikeudellisten asioiden siirto, kuten määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen, virkavapauden ja sivutoimiluvan myöntäminen sekä irtisanominen sisäministeriöltä Poliisihallitukselle. Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen