Valtioneuvoston asetus UM/2020/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Ulkoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta 2) Valtioneuvoston asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sari Mäkelä, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351446
Asia
Asetuksilla saatetaan voimaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvä vuoden 2005 pöytäkirja ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvä vuoden 2005 pöytäkirja ja lait mainittujen pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait ja asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan muutospöytäkirjojen voimaantulopäivänä 24 päivänä elokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta ja asetuksen mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen