Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098
Asia
Valtiovarainministeri Matti Vanhaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa pöytäkirjat, joilla muutetaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Mansaaren kanssa tehtyjä sopimuksia. Pöytäkirjoilla saatetaan tältä osin voimaan OECD:n veronkierron vastaisia toimia koskevan BEPS-projektin (Base Erosion and Profit Shifting) eräät toimenpidesuositukset.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiovarainministeri Matti Vanhasen allekirjoittamaan pöytäkirjat, joilla muutetaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä Mansaaren kanssa tehtyjä sopimuksia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen