Viran täyttäminen SM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Kirsi Pimiä, Kansliapäällikkö p.029 5418803
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön virkaan valtiotieteiden maisteri Jukka Aallon ajalle 1.9.2020-31.8.2025 ja samalla valtioneuvosto myöntää Jukka Aallolle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen talousjohtajan virastaan sisäministeriössä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.