Valtioneuvoston päätös SM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Matti Sarasmaa, Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5421101
Asia

Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7.4.2020 tehdyllä päätöksellä 13.5.2020 asti, 7.5.2020 tehdyllä päätöksellä 14.6.2020 asti, 12.6.2020 tehdyllä päätöksellä 14.7.2020 asti, 10.7.2020 tehdyllä päätöksellä 11.8.2020 asti, 23.7.2020 tehdyllä päätöksellä 25.8.2020 asti ja 6.8.2020 tehdyllä päätöksellä 8.9.2020 asti. Päätökseen on lisäksi tehty muutoksia vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta 24.3.2020 ja 20.5.2020 tehdyillä päätöksillä. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa 18.9.2020 asti. Epidemiologiseen arvioon perustuen päätöstä muutettaisiin kuitenkin 24.8.2020 alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset palautettaisiin Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen. Samalla ulkorajaliikenteen rajoitukset palautettaisiin Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Päätöksen sisältö olisi 24.8.2020 alkaen seuraava: Maahantulo Suomeen päätöksen liitteessä mainituista maista tai liitteessä mainittujen maiden asukkaille on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (901/2006) säädetyillä rajanylityspaikoilla. Muiden maiden osalta rajanylitysliikennettä on rajoitettu 18.9.2020 asti. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy. Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maissakäyntiä. Muiden kuin päätöksen liitteessä mainittujen maiden tai niiden asukkaiden osalta ulkorajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne ovat seuraavat: lentoliikenne: - asetuksen 901/2006 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - asetuksen 901/2006 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet) vesiliikenne: - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: henkilöliikenne (huvialukset) maantie- ja raideliikenne: - Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Rajajoosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Inarin, Parikkalan ja Vainikkalan rajanylityspaikat: vain tavaraliikenne Rajanylityspaikkojen sulkeminen ja liikenteen rajoittaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Päätöksellä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta 6.8.2020 tehdyn päätöksen muuttamisesta 24.8.2020 alkaen ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta 18.9.2020 asti
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ulkorajojen rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talouteen. Päätöksestä arvioidaan kuitenkin edelleen seuraavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elinkeinonharjoittajille erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta. Rajoitusten osittainen poistaminen kuitenkin parantaisi elinkeinonharjoittajien asemaa. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Päätöksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. RAJANYLITTÄJIIN KOHDISTUVAT: Schengen-alueen ulkorajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätöksellä ei ole vaikutusta muihin ulkorajan ylittämistä koskeviin säännöksiin. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen