Tasavallan presidentin asetus OM/2020/113

« Tasavallan presidentin esittely 4.9.2020 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan sääntely Ahvenanmaalla toimivien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista on vastikään uudistettu. Sopimusasetuksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto huolehtisi vastaavalla tavalla kuin valtakunnassa laillistamismenettelystä, ulkomaisen koulutuksen saaneiden ammattipätevyyden tunnustamisesta, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin ylläpidosta sekä tietystä Ahvenanmaalla toimivien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta siihen liittyvine toimivaltuuksineen. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen