Ministerien sidonnaisuudet VNK/2020/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +358 295 160 175

Asia

Valtioneuvoston jäsenten ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.