Viran täyttäminen OM/2020/122

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi oikeusneuvos Asko Kauko Välimaa Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Renne Tapani Pulkkinen ja hallinto-oikeustuomari Kaisa Leena Hiltunen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Maija-Liisa Goebel

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden presidentin virkaan oikeusneuvos Asko Kauko Välimaan 1.11.2020 lukien 31.10.2027 päättyväksi määräajaksi, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Renne Tapani Pulkkisen 1.12.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Kaisa Leena Hiltusen 1.12.2020 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Maija-Liisa Goebelin 1.11.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.