Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2020/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kaupunkiseutujen kuntien kanssa solmittavista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tommi Laanti, Asuntoneuvos p.+35 8295250146
Asia
Valtion ja kaupunkiseutujen kuntien välisillä MAL-sopimuksilla toteutetaan hallitusohjelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä hiilineutraalin ja elinvoimaisen Suomen rakentamiseksi uudistamalla maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) –sopimukset isoilla kaupunkiseuduilla. MAL-sopimusten tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiselle ja liikenteeseen kohdistettujen ja joukkoliikennettä tukevien investointien täysimääräiselle hyödyntämiselle.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy periaatepäätöksen suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: MAL-sopimukset kaudella 2020–2023: - kunnallistekniikka-avustukset 15 milj. euroa/vuosi, yhteensä 60 milj. euroa vuosina 2020-2023 - normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen asuntokohtaiset käynnistysavustukset yhteensä 30 milj. euroa/vuosi (yhteensä 120 milj. euroa vuosina 2020–2023) - vuosille 2020-23 perusväylänpidon rahoitusta 66,75 milj. euroa liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin - vuosille 2020-2023 kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 9,5 milj. euroa - vuosille 2020-2023 julkisen henkilöliikenteen avustuksia 74 milj. euroa - valtion avustukset raitiotiehankkeisiin 153,9 milj. euroa (sisältäen Tampereen raitiotielle aiemmin myönnetyn 15,95 milj. euron valtuuden), josta 41 milj. euroa vuosille 2020-2023: Länsi-Helsingin raitiotiet (ml. Vihdintien pikaraitiotie) -hankekokonaisuus sekä kestävän liikkumisen ratkaisut, Pikaraitiotie Mellunmäki-Tikkurila-Aviapolis-Lentoasema, Pikaraitiotie Viikki-Malmi, Tampereen raitiotie, Turun raitiotie - Avustus lähijunaliikenteen varikoihin 3 milj. euroa. - valtion infrahankkeet yhteensä 465,45 milj. euroa, josta 191 milj. euroa vuosille 2020-2023: Päärata Pasila-Riihimäki 2. vaihe, Espoon kaupunkirata, Helsinki-Pasila-yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen, Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen, Pääradan suunnittelun edistäminen Tampere-Oulu välillä, Oritkarin kolmioraide. Valtion rahoitus toteutetaan julkisen talouden suunnitelman puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen