Valtiovarainministeriön asetus VM/2020/167

« Raha-asiainvaliokunta 8.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Merja Taipalus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530052
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että uusien vero- ja maksutuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen ehdotetulla tavalla pienentää vuonna 2020 verovuodelta 2020 valtiolle tilitettävää osuutta noin 178 miljoonalla eurolla, tästä johtuva muutos otetaan huomioon vuoden 2020 VII lisätalousarviossa, ja lisää kuntien osuutta noin 152 miljoonalla eurolla, seurakuntien osuutta noin 13 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen osuutta noin 12 miljoonalla eurolla.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta