Valtioneuvoston selonteko VNK/2020/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

VNS 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184
Asia
Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Agenda2030 on ohjannut Suomen ja muiden maiden kestävän kehityksen työtä vuodesta 2016 lähtien. Tämä selonteko kuvaa Suomen nykytilanteen Agenda2030:n toteuttamisessa, hallituksen toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä, kansallista toimeenpanoa ohjaavat politiikkaperiaatteet, toimeenpanon organisoinnin, sekä toimeenpanon seurannan ja arvioinnin toteutuksen. Agenda2030:n toimeenpano on kesken eikä tavoitteita ole vielä globaalisti saavutettu. Vaikka edistystä on monessa suhteessa tapahtunut, on toimia huomattavasti nopeutettava ja skaalattava, jotta tavoitteet saavutetaan määräaikaan mennessä. Agenda2030:n kantavana ja läpileikkaavana teemana on, että kukaan ei jäisi kehityksestä jälkeen. Hallitusohjelma painottaa sosiaalista vastuuta niin, että kannamme vastuuta toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Demokratia ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat edellytyksiä sille, että Agenda2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa Suomessa ja globaalisti. Suomi ja Suomen hallitukset ovat toimeenpanneet Agenda2030:a alusta saakka määrätietoisesti. Tämä selonteko on toinen kansallinen toimeenpanosuunnitelma, joka annetaan selontekona eduskunnalle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen