Valtioneuvoston asetus STM/2020/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asetuksen 11 §:ää siten, että siihen lisätään covid-19-tauti tartuntatautilain 31 §:ssä tarkoitetuksi kunnan eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavaksi zoonoosiksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi sellaisen henkilön tautia, joka asuu tai työskentelee turkistarhalla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetuksella ei ole uusia taloudellisia vaikutuksia kunnille tai valtiolle.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.