Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 VN 109/2020

Istunnon ajankohta 29.10.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

29.10.2020 14.43 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö