Vientiluvan myöntäminen PLM/2020/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Riikka Pitkänen, p. 029 5140054

Asia

Vientiluvan perusteella Sako Oy saisi viedä Etelä-Afrikkaan seuraavat tuotteet: Lippaan osat, Sako TRG, 200 kpl Lipas, Sako TRG, 200 kpl Tukin osat, Sako TRG, 200 kpl Etutukki, Sako TRG, 200 kpl Takatukki, Sako TRG, 200 kpl Tukki, Sako TRG, 200 kpl Laukaisulaitteen osat, Sako TRG, 200 kpl Laukaisulaite, Sako TRG, 200 kpl Piipun osat, Sako TRG, 200 kpl Piippu, Sako TRG, 200 kpl Lukon osat, Sako TRG, 200 kpl Lukko, Sako TRG, 200 kpl Kehyksen osat, Sako TRG, 200 kpl Kehys, Sako TRG, 200 kpl Tuotteiden vastaanottaja on Normark Africa Pty Ltd. Tuotteiden loppukäyttö on urheilu- ja metsästyskäyttö.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Sako Oy:lle ehdotetun vientiluvan Etelä-Afrikkaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.