Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen PLM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 029 5140437

Esitys

Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuusluokka 16) filosofian maisteri Sara Kajanderin ajalle 1.12.2020-31.10.2024, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.