Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen PLM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn vientivalvontaliitteen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen. Edellä mainitun vientivalvontaliitteen hyväksyminen.

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Jouko Tuloisela, p. 029 5140412

Asia

Puolustusministeri Antti Kaikkoselle tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehty vientivalvontaliite.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Kaikkosen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärven allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn vientivalvontaliitteen ja hyväksyy sanotun sopimuksen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.