Vientiluvan myöntäminen PLM/2020/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Kanadaan

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Riikka Pitkänen, p. 029 5140054

Asia

Vientiluvan nojalla Robonic Ltd Oy saisi viedä seuraavat puolustustarvikkeet 31.12.2030 mennessä QinetiQ Target Systemsille Kanadaan, joka toimittaa tuotteet edelleen Kanadan puolustusministeriölle loppukäyttöä varten. - 1 kpl ilma-alusten lähetysalusta - 5 kpl adaptereita ja testipainoja - 1 kpl lähetysalustan kuljetukseen ja säilytykseen käytettävä kontti - 5 kpl lähetysalustaan liittyviä dokumentteja - 5 kpl lähetysalustan käyttöön liittyvää koulutusta, teknistä tukea ja konsultointia - 200 kpl lähetysalustan varaosia

Esitys

Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Robonic Ltd Oy:lle Kanadaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.