Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 116/2020 vp; EV 114/2020 vp)

HE 116/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. +35 8295250278

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonsuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 5 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.