Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta (HE 23/2020 vp, EV108/2020vp)

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 050 4327320

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä ja lain maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.