Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 111/2020vp; EV 117/2020 vp)

HE 111/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, p. +35 8295530414

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.