Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Viola Irene Emilia Jalavan jäämistöstä

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Petri Syrjänen, p. +35 8295530065

Asia

Helsingin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto ratkaisee Viola Irene Emilia Jalavan jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.