Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Veli Simosen jäämistöstä

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Petri Syrjänen, p. +35 8295530065

Asia

Tohmajärven kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi laajasti sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa.

Esitys

Valtioneuvosto ratkaisee Veli Simosen jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.