Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 139/2020 vp; EV 110/2020 vp)

HE 139/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.