Valtioneuvoston asetus MMM/2020/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta lihan ja vuodelta 2019 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2020 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2020 maksettavan lihan ja vuodelta 2019 maksettavan maidon kuljetusavustuksen sekä vuodelta 2020 maksettavan eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen tukitasojen ja määräytymisperusteiden säätäminen. Lihan tukitasot 43,35-173,62 euroa/tonni olisivat noin 10 % korkeammat kuin 2019 (39,41-157,84 euroa/tonni), maidon tukitasot 4,83- 36,46 euroa/1000 litraa olisivat hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna (4,78-36,23 euroa/1000 litraa), Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.11.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavasta lihan ja vuodelta 2019 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2020 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä 323,0 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Tarkoitukseen vuodelta 2020 arvioidaan tarvittavan 2,25 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustukseen kuluisi arvion mukaan 1,835 miljoonaa euroa, lihan kuljetusavustukseen 0,165 miljoonaa euroa ja eräiden kotieläinpalvelujen tukeen 0,250 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.