Valtioneuvoston asetus MMM/2020/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen (370/2020) 1 §:ä muutettaisiin siten, että asetuksessa tarkoitettuja avustuksia voitaisiin myöntää enintään 48 miljoonaa euroa, 6 §:n hyväksyttäviin kustannuksiin lisättäisiin rehukustannukset eräissä tilanteissa ja 7 §:n vähimmäismäärä alennettaisiin 2000 euroon ja enimmäistukimäärä nostettaisiin 80 000 euroon. Lisäksi pidennettäisiin asetuksen voimassaolo 30.6.2021 asti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.11.2020.

 

Istuntotapahtumat

Asetukseen hyväksyttiin valtioneuvoston lausuma (liite).

 

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Vuoden 2020 viidennessä lisätalousarvioesityksessä osoitettiin momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) 30 milj. euroa lisämäärärahaa, jolla täydennetään maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen rahoitusta. Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronapandemiasta suoraan kärsineille yrityksille Asetusmuutoksella ei olisi merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Avustuksen ehtojen muutokset voivat tosin houkutella lisää hakijoita ja suuri osa hakijoista joutuu hakemaan tukea toistamiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.