Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 55/2020 vp; EV 103/2020 vp)

HE 55/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, p. +35 8295530267

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.