Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2020 vp; EV 107/2020 vp)

HE 122/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. +358 295 150 128

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.