Muutos toimikunnan kokoonpanossa STM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikunnan kokoonpanon täydentäminen. Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon täydentäminen 11.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Mari Lauren-Häussler, p. 029 5163762

Asia

Täydennetään valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanoa yhdellä uudella jäsenellä sekä 9 uudella varajäsenellä toimikunnan 11.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi. Jäseneksi dosentti, ylifyysikko, FT Mika Kortesniemi sekä hänen varajäsenikseen filosofian tohtori (fysiikka) Teemu Siiskonen ja radiologian professori, radiologian erikoislääkäri, LKT Taina Autti; dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, LT Aleksi Tornion toiseksi varajäseneksi kliinisen farmakologian professori, kliinisen farmakologian erikoislääkäri, LT Janne Backman; sisätautien sekä kliinisen farmakologisen ja lääkehoidon erikoislääkäri, LT Outi Lapatto-Reiniluodon toiseksi varajäseneksi kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Annikka Kalliokoski; dosentti, kardiologian erikoislääkäri, LT Ville Kydön toiseksi varajäseneksi kardiologian dosentti, sisätautien erikoislääkäri, LT Heikki Ukkonen; dosentti, neurologian erikoislääkäri, LT Tero Tapiolan toiseksi varajäseneksi dosentti, neurologian erikoislääkäri, LT Anna-Kaisa Parkkila; syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, LL Liisa Sailaksen toiseksi varajäseneksi apulaisprofessori, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, LT Vesa Kataja; FT (biometria) Johanna Seppäsen toiseksi varajäseneksi psykiatrisen epidemiologian professori, LT Jouko Miettunen; VTT, filosofian yliopisto-opettaja, maallikko Susanne Uusitalon toiseksi varajäseneksi filosofian tohtori, MSocSc, maallikko Polaris Koi.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäseneksi dosentti, ylifyysikko, FT Mika Kortesniemen sekä toimikunnan varajäseniksi filosofian tohtori (fysiikka) Teemu Siiskosen, radiologian professori, radiologian erikoislääkäri, LKT Taina Autin, kliinisen farmakologian professori, kliinisen farmakologian erikoislääkäri, LT Janne Backmanin, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Annikka Kalliokosken, kardiologian dosentti, sisätautien erikoislääkäri, LT Heikki Ukkosen, dosentti, neurologian erikoislääkäri, LT Anna-Kaisa Parkkilan, apulaisprofessori, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, LT Vesa Katajan, psykiatrisen epidemiologian professori, LT Jouko Miettusen, filosofian tohtori, MSocSc ja maallikko Polaris Koin 29.10.2020 alkaen valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 11.10.2022 saakka

Vaikutukset

KUSTANNUKSET: Toimikunnan toiminta on pääosin nettobudjetoitua. Toimikunnan menot maksetaan momentilta 33.02.05.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.