Valtioneuvoston asetus STM/2020/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Matemaatikko, esittelijä Harri Isokorpi, p. 029 5163429

Asia

Maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutusmaksun eräpäivien lukumäärä olisi vuoden 2021 alusta alkaen 4 nykyisen 1-3:n sijaan. Eräpäivien muuttamisen lisäksi myös Melan valtionosuuden ennakon kuukausittaista jakautumista muutettaisiin vuoden 2021 alusta alkaen. Lisäksi aluejakoa muutettaisiin vastaamaan vuoden 2021 alun tilannetta. Nykyinen maatalousyrittäjän vakuutusmaksujen erääntymisrytmi on osoittautunut osin toimimattomaksi sekä maatalousyrittäjien että Melan näkökulmasta. Eräpäivien muuttaminen jakaisi maksurasituksen tasaisemmin kalenterivuodelle ja Melan asiakkaiden informointi selkiytyisi, kun kaikille lähetettäisiin neljä laskua vuodessa. Vakuutusmaksujen eräpäivien muuttaminen yhdessä valtionosuuden ennakoiden kuukausittaisen jakautumisen muuttamisen kanssa turvaa Melan maksuvalmiutta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta Melan vuotuisen valtionosuuden määrään.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.