Virkavapauden myöntäminen OM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön hallitusneuvoksen virasta

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Asia

Hallitusneuvos Veikko Minkkinen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta oikeusministeriön hallitusneuvoksen virasta ajalle 1.12.2020 – 30.11.2025 hoitaakseen ulosottolaitoksen perustäytäntöönpanon valtakunnallisen toimintayksikön johtavan kihlakunnanvoudin määräaikaista virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Veikko Minkkiselle palkatonta virkavapautta hallitusneuvoksen virasta ajalle 1.12.2020 – 30.11.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.