Viran täyttäminen PLM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jukka Juusti, p. 160 88101

Esitys

Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virkaan yleisesikuntaupseeri Raimo Jyväsjärven ajaksi 1.1.2021-29.2.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.