Muutos toimikunnan kokoonpanossa OM/2020/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Koronaviruspandemian tapahtumia 1.1.2020–31.7.2020 koskevan poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaa varten asetetun tutkintaryhmän kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. +358 295 150 456

Asia

Valtioneuvosto asetti 3. syyskuuta 2020 tutkintaryhmän koronaviruspandemian tapahtumien 1.1.2020–31.7.2020 tutkintaa varten. Ryhmän jäsenistä yksi on kuollut. Uudeksi jäseneksi ryhmään esitetään nimettäväksi psykologian tohtori Mika Hatakka.

Esitys

Valtioneuvosto määrää psykologian tohtori Mika Hatakan koronaviruspandemian tapahtumia 1.1.2020–31.7.2020 tutkivan tutkintaryhmän jäseneksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.