Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 71/2020 vp; EV 105/2020 vp)

HE 71/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, p. +358 295 048 938

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.