Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 71/2020 vp; EV 105/2020 vp)

HE 71/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen