Valtuuskunnan asettaminen STM/2020/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestö WHO:n jatkettu hallintoneuvoston 147. kokous 16.11.2020

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sarita Friman, p. 029 5163349

Asia

Maailman terveysjärjestön (WHO) jatkettu hallintoneuvoston 147. kokous järjestetään 16.11.2020. Geneven tautitilanteen vuoksi kokous järjestetään todennäköisesti kokonaan virtuaalisena. WHO:n hallintoneuvoston päätöksellä keväällä 2020 järjestön 73. yleiskokous järjestettiin lyhen-netyllä asialistalla virtuaalisesti 18.-19.5.2020 ja hallintoneuvoston kokous 22.5.2020. Samalla tehtiin päätös siitä, että yleiskokousta ja hallintoneuvoston kokousta voidaan jatkaa myöhemmin vuonna 2020. Suomi aloitti kolmivuotiskautensa 34 jäsenen hallintoneuvostossa toukokuussa 2018. Suurlähetti-läs Päivi Sillanaukee edustaa Suomea hallintoneuvostossa. WHO:n hallintoneuvoston 147. ko-kouksessa käydään läpi yleiskokouksen ohjelmatyöhön, hallintoon ja budjettiin liittyvät, toimeen-pantavat asiat. Hallintoneuvoston alainen neuvoa-antava ohjelma-, budjetti- ja hallintokomitean kokous järjestettiin 21.-23.10.2020. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa WHO:n jatkettuun hallintoneuvoston 147. kokoukseen seu-raavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja suurlähettiläs Päivi Sillanaukee, ulkoministeriö Jäsenet pysyvä edustaja, suurlähettiläs Kirsti Kauppi, Geneven pysyvä edustusto kansainvälisten asioiden johtaja Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö ministerineuvos Eero Lahtinen, Geneven pysyvä edustusto erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, sosiaali- ja terveysministeriö korkeakouluharjoittelija Esa-Matti Kyllönen, Geneven pysyvä edustusto

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestön (WHO) jatkettuun hallintoneuvoston 147. kokoukseen 16.11.2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.