Valtioneuvoston selonteko UM/2020/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

VNS 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kai Sauer, Alivaltiosihteeri p.029 5350612
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen