Valtioneuvoston selonteko UM/2020/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

VNS 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Kai Sauer, p. 029 5350612

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.