Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 124/2020 vp; EV 115/2020 vp)

HE 124/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 029 5162127

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.