Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/170

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta (HE 138/2020 vp; EV 119/2020 vp)

HE 138/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. +35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyyskassalain muuttamisesta, lain työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen