Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/170

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta (HE 138/2020 vp; EV 119/2020 vp)

HE 138/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. +358 295 163 288

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyyskassalain muuttamisesta, lain työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä lokakuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.