Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2020/183

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Ulkoministeriö

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Anu Vuori-Kiikeri, Lähetystöneuvos p.029 5350141
Asia
Valtiosihteeri Matti Anttoselle tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Piritta Asunmaalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiosihteeri Matti Anttosen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Piritta Asunmaan allekirjoittamaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen