Viran täyttäminen OM/2020/140

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi laamanni Antti Sakari Savela Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Anniina Sofia Teronen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kaisa Matleena Voima Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Minna Johanna Jääskeläinen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi aluesyyttäjä Arto Juhani Mikkonen

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Antti Sakari Savelan 1.12.2020 lukien 30.11.2027 päättyväksi määräajaksi, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Anniina Sofia Terosen 1.1.2021 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kaisa Matleena Voiman 1.12.2020 lukien, Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, julkisen oikeusavustajan Minna Johanna Jääskeläisen 1.1.2021 lukien ja Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan aluesyyttäjä Arto Juhani Mikkosen 1.12.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmä (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmä (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.