Viran täyttäminen OM/2020/141

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Mervi Anitta Hietanen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Hanna Liisa Selvenius-Hurme, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Esa-Tuomo Sakari Hakkola, hallinto-oikeustuomari Elena Inkeri Feldman, hallinto-oikeustuomari Hanna Amanda Lähdeniemi ja hallinto-oikeustuomari Lea Anneli Alén Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi ylitarkastaja Petri Olavi Hiltunen Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, lakimies Sami Juhani Kouki ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Kati Susanna Niemi

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ensimmäiseen täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Mervi Anitta Hietasen 1.1.2021 lukien, toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, esittelijäneuvos Hanna Liisa Selvenius-Hurmeen 1.1.2021 lukien, kolmanteen täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, esittelijäneuvos Esa-Tuomo Sakari Hakkolan 1.1.2021 lukien, neljänteen täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Elena Inkeri Feldmanin 1.1.2021 lukien, viidenteen täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Hanna Amanda Lähdeniemen 1.1.2021 lukien ja kuudenteen täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Lea Anneli Alénin 1.1.2021 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan ylitarkastaja Petri Olavi Hiltusen 1.1.2021 lukien ja Turun hallinto-oikeuden ensimmäiseen täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, lakimies Sami Juhani Koukin 1.1.2021 lukien ja toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Kati Susanna Niemen 1.1.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.