Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/78

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 104/2020 vp; EV 126/2020 vp)

HE 104/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen