Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/194

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp; EV 167/2020 vp)

HE 195/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta, lain maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain 115 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.