Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/196

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 (HE 196/2020 vp; EV 163/2020 vp)

HE 196/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.