Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/179

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 181/2020 vp; EV 162/2020 vp)

HE 181/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 029 5163185

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, lain työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.