Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/58

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 132/2020 vp; EV 164/2020 vp)

HE 132/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Joni Hiitola, p. +35 8295330108

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain esittävän taiteen edistämisestä, lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022, kuitenkin niin, että esittävän taiteen edistämisestä annetun lain 9 § ja laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.