Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/68

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 198/2020 vp; EV 193/2020 vp)

HE 198/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.