Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/126

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2020 vp; EV 160/2020 vp)

HE 209/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Emmi Nykänen, p. 029 5342397

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.