Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/24

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp; EV 144/2020 vp)

HE 17/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 029 5342304

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.